Informace k zápisu do MŠ

30.03.2022 09:13

 

Zápis dětí do MŠ v Brodku u Přerova pro školní rok 2022-2023

se bude konat 11. května 2022 od 13,00 do 16,00 hodin

v budově mateřské školy: Tyršova 217, Brodek u Přerova. 

 

Dne 4. května 2022 v době od 14,00 do 16,00 hodin si můžete v mateřské škole vyzvednout žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a evidenční list pro potvrzení povinného očkování od dětského lékaře. Tyto listiny přineste k zápisu spolu s rodným listem dítěte a občanským průkazem zákonného zástupce.

 

Kritéria pro přijetí do MŠ na školní rok 2022/2023

Ředitelka Mateřské školy v Brodku u Přerova stanovuje pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ tato kritéra:

- Přednostně jsou přijímány děti, které nejpozději do 31. 8. 2022 dovrší 5 let a dosud nezahájily povinnou školní docházku – s trvalým pobytem v Brodku u Přerova.

- Děti s trvalým pobytem v Brodku u Přerova od 3 let.

- Děti mladší 3 let – pokud není naplněna kapacita maximálního počtu dětí v MŠ a dá se předpokládat, že zvládnou režim v mateřské škole a jsou samostatné.