Nabídka pracovní pozice učitel/ka

17.05.2023 09:57

Ředitelka Mateřské školy Brodek u Přerova, hledá vhodné zájemce na pracovní pozici

učitel/ka mateřské školy

Požadované vzdělání: odborná kvalifikace učitele mateřské školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění

Pracovně právní vztah: pracovní smlouva

Pracovní úvazek: 0,67

Nástup: od 1. září 2023

Požadujeme: laskavý přístup k dětem, samostatnost, tvořivost a smysl pro týmovou práci

 

Zájemci, zasílejte své žádosti / strukturovaný životopis a průvodní dopis/  na emailovou adresu školy info@msbrodekuprerova.cz ,

nebo poštou na adresu :

Mateřská škola Brodek u Přerova, Tyršova 217, 751 03, do 16. 6. 2023.

 

 

 

V Brodku u Přerova dne 17.5.2023  

Řezníčková Iva, ředitelka MŠ