Oznámení o přijetí

24.05.2022 09:16

Mateřská škola Brodek u Přerova, okres Přerov, příspěvková organizace

   Tyršova 217, PSČ 751 03 Brodek u Přerova

tel. 581741142

 

 

R O Z H O D N U T Í  o přijetí dítěte do MŠ

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Brodek u Přerova, okres Přerov, příspěvková organizace, rozhodla podle ustanovení §34, §165 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhovuje žádostem o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

            K předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Brodek u Přerova, okres Přerov, příspěvková organizace - pro školní rok 2022/2023 byly přijaty tyto děti s přiřazeným registračním číslem:

 

                        1 /2022            4 body

                        2 /2022            3 body

                        3 /2022            3 body

                        4 /2022            4 body

                        5 /2022            3 body

                        7 /2022            1 bod

                        8 /2022            3 body

                        9 /2022            1 bod

                        10 /2022          4 body

                        11 /2022          4 body

                        13 /2022          3 body

                        14 /2022          3 body

                        15 /2022          3 body

                        17 /2022          3 body

                        18 /2022          4 body

                        19 /2022          4 body

                        20/2022           4 body

                        21 /2022          4 body

                        22 /2022          4 body

                        23/2022           5 bodů

                        24/2022           4 body

                        25/2022           4 body

                        28/2022           4 body

                        29/2022           1 bod

                        30/2022           4 body

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho vyvěšení. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Brodek u Přerova, okres Přerov, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

 

Vyvěšeno dne: 24.5.2022                                                                 Řezníčková Iva         

Č. j. MŠ 72/2022                                                                              ředitelka mateřské školy

 

Dle velkého počtu Žádostí k předškolnímu vzdělávání, bylo ke kritériím přidáno i bodové hodnocení k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

 

3 body pro děti s trvalým pobytem v Brodku u Přerova, nebo ze spádové obce

2 body pro děti narozené v roce 2018

1 bod pro děti narozené v roce 2019

0 bodů pro děti narozené v roce 2020

 

 

 

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO PRODIČE  NOVĚ NASTUPUJÍCÍCH DĚTÍ  DO MŠ pro školní rok 2022/2023.

 

Rodiče přijatých dětí se dostaví do podepsat Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dne 30. května 2022 v 15,30 hodin.

 

Na schůzce budou poskytnuty informace k nástupu dětí do MŠ.

 

                                              

 

V Brodku u Přerova                                                                                     Řezníčková Iva

Dne 24. 5. 2022                                                                                Ředitelka mateřské školy

 

Rozhodnutí o přijetí2352022.pdf (824428)

Rozhodnutí informační schůzka2352022.pdf (515746)