Rozhodnutí o přijetí

25.05.2021 19:28

 

R O Z H O D N U T Í  o přijetí dítěte do MŠ

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Brodek u Přerova, okres Přerov, příspěvková organizace, rozhodla podle ustanovení §34, §165 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhovuje žádostem o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

            K předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Brodek u Přerova, okres Přerov, příspěvková organizace - pro školní rok 2021/2022 byly přijaty tyto děti s přiřazeným registračním číslem:

 

                        6 /2021           počet bodů: 6

                        4 /2021           počet bodů: 6

                      23 /2021           počet bodů: 5

                        2 /2021           počet bodů: 5

                        29 /2021         počet bodů: 5

                        28/2021          počet bodů: 4

                        5 /2021           počet bodů: 4

                        7 /2021           počet bodů: 4

                        19 /2021         počet bodů: 4

                         3 /2021          počet bodů: 4

                        18 /2021         počet bodů: 4

                         9 /2021          počet bodů: 4

                         8 /2021          počet bodů: 4

                        26 /2021         počet bodů: 4

                        17 /2021         počet bodů: 4

                        21 /2021         počet bodů: 4

                         1 /2021          počet bodů: 2

                        15 /2021         počet bodů: 2

                        14 /2021         počet bodů: 3

                        10/2021          počet bodů: 4

                        13 /2021         počet bodů: 4

                        24 /2021         počet bodů: 3

                        25/2021          počet bodů: 3

                        15/30/2021     počet bodů: 3

                        20/2021          počet bodů: 3

                       

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho vyvěšení. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Brodek u Přerova, okres Přerov, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

 

Vyvěšeno dne: 26. 5. 2021                                                               Řezníčková Iva           

Č. j. MŠ 76/2021                                                                              ředitelka mateřské školy

 

Dle velkého počtu Žádostí k předškolnímu vzdělávání, bylo ke kritériím (které jsou zveřejněny na našich webových stránkách) přidáno i bodové hodnocení k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

  • Děti narozeny v roce 2016 a děti s povinnou předškolní docházkou           5 bodů
  • Děti narozeny v roce 2017                                                                           4 body
  • Děti narozeny v roce 2018                                                                           3 body
  • Děti narozeny v roce 2019, které dovrší věku 3 let do konce dubna 2022  1 bod

Připočítá se 1 bod pro děti s trvalým pobytem v Brodku u Přerova, nebo ze spádové obce a 1 bod za sourozence, který navštěvuje naši MŠ.

 

 

Rodiče přijatých dětí se dostaví do MŠ na INFORMAČNÍ SCHŮZKU podepsat Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

dne 2. června 2021 ve 14,00 hodin.

 

                                              

 

                                                                                                          Řezníčková Iva

                                                                                                          Ředitelka mateřské školy

 

Rozhodnutí 2021 2 (2).pdf (886546)

Rozhodnutí 2021 2 (1).pdf (544972)