Školní asistent

06.09.2022 15:56

Ředitelka Mateřské školy Brodek u Přerova, hledá vhodné zájemce na pracovní pozici: Školní asistent.

Požadované vzdělání: pedagogické vzdělání podle zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb.

Pracovně právní vztah: pracovní smlouva.

Pracovní úvazek: 0,5.

Nástup: od 1. října 2022.

Požadujeme: laskavý přístup k dětem, samostatnost, tvořivost a smysl pro týmovou práci.

Zájemci, zasílejte své žádosti / strukturovaný životopis a průvodní dopis / písemně na emailovou adresu školy info@msbrodekuprerova.cz

do 22.9.2022.

 

V Brodku u Přerova dne 6.9.2022 

Řezníčková Iva, ředitelka MŠ

Vyvěšeno dne 6.9.2022 

Školní asistent.pdf (618073)