Výše úplaty za předškolní vzdělávání

04.06.2024 10:01

Úplata za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Brodek u Přerova

 

Na 7. zasedání Zastupitelstva městyse Brodek u Přerova konaného dne 11.3.2024, Zastupitelstvo schválilo výši měsíční úplaty za vzdělávání v MŠ na dítě 4% minimální mzdy, a to od školního roku 2024/2025.

 

Dle novely § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů stanovuje nově výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a zájmové vzdělávání ve školních družinách zřizovatel. V návaznosti na tuto změnu došlo novelou č. 423/2023 Sb. ke změně vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Nově již není výpočet vázán na průměrné neinvestiční výdaje konkrétní školy, ale na výši minimální měsíční mzdy. Zřizovatel stanoví měsíční výši úplaty podle upraveného znění vyhlášek na školní rok 2024/25.

Výše měsíční úplaty pro školní rok 2024/25 byla stanovena na 756,- Kč.

Děti, které plní povinné předškolní vzdělávání a děti s odkladem školní docházky, úplatu nehradí.

Vyvěšeno dne 1.6.2024

Č.j. MŠ 31/2024

Usnensení o školkovném.pdf (509451)