Znovuotevření MŠ

08.04.2021 12:10

Vážení rodiče,

vzhledem k dokumentu MZ "Mimořádné opatření" bude naše MŠ otevřena nejen pro předškolní děti, ale i pro děti rodičů určených profesí (viz. níže). 

Pokud bude Vaše dítě od pondělí navštěvovat naši MŠ (podmínkou je testování 2x týdně), informujte nás o tom prostřednictvím emailu: info@msbrodekuprerova.cz nebo v pátek dopoledne na telefonním čísle 581 741 142. 

Jedná se o tyto rodiče:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů, 

e) příslušníci ozbrojených sil, 

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Plné znění dokumentu zde: MZ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ.pdf (334173)