Organizace dne

V průběhu dne se vystřídají různé aktivity. Ty se snažíme zařazovat vyváženě tak, aby se děti plně soustředily na každou z nich. Jednotlivé části programu se běžně přizpůsobují ročnímu období, aktuálnímu počasí, nadcházejícím svátkům (Vánoce, Velikonoce) a podobně. Výjimkou také nejsou půldenní či celodenní výlety do přírody, zájmových center, divadel či podobné události. O těchto mimořádných událostech budou rodiče informováni vždy v dostatečném předstihu.

USPOŘÁDÁNÍ DNE V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY  6:15 – 16:15

 

6:15 – 8:00 příchod dětí do MŠ (děti mohou přicházet kdykoli- podle potřeby rodičů, doporučujeme však do 8,00 hodin, aby se děti mohly zapojit do spontánních činností a tvořivých her a tělovýchovné činnosti)

 

v době, kdy je v MŠ snížený počet dětí se schází:

v 6,15 hodin VEVERKY a KOČIČKY ve třídě u VEVEREK.

Kočičky odchází v 6,45 hodin do své třídy. ( 1.patro )

v 6,15 hodin se BERUŠKY a MEDVÍDCI schází ve třídě MEDVÍKŮ a v 6,45 hodin odchází Berušky do své třídy. ( přízemí )

 

6:45 – 15:30 jsou v provozu všechny třídy a od této chvíle jsou všechny děti ve svých třídách a pokračují v didakticky cílených činnostech, ve hrách dle výběru dětí, ve cvičení, skupinové a vzdělávací činnosti

 

8:30 – 9:10 osobní hygiena, svačina

 

9:10 - 9:30 vzdělávací činnost – BERUŠKY a MEDVÍDCI

 

9:10 - 9:40 vzdělávací činnost – KOČIČKY

 

9:05 - 9:45 vzdělávací činnost – VEVERKY

 

9:30 - 11:45 pobyt venku

 

11:30 – 14:00 příprava na oběd, oběd, četba, klidové hry, průběžné vstávání

 

14:00 – 16:00 svačinka, spontánní aktivity

 

15:45 – 16:15 jsou u VEVEREK ve třídě KOČIČKY

 

15:30 – 16:15 jsou u MEDVÍDKŮ ve třídě BERUŠKY a za příznivého počasí

na školní zahradě