Vítejte na stránkách naší mateřské školy. 

Těší nás, že jste zavítali právě k nám. Naši mateřskou školu najdete na adrese Tyršova 217, Brodek u Přerova. V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontakovat.

 

Keramický kroužek pro dospělé a Mateřská škola v Brodku u Přerova

pořádají

PŘEDADVENTNÍ JARMARK

Kdy: v sobotu 19. listopadu 2022 od 10:00 do 17:00 hod.

Kde: SOKOLOVNA v Brodku u Přerova

VÝSTAVA NEJEN KERAMIKY

DÍLNIČKY PRO DĚTI

LITÍ OLOVA

PRODEJ RUKODĚLNÝCH VÝROBKŮ

UKÁZKA TRADIČNÍCH ŘEMESEL

OBČERSTVENÍ

 

Projekt ŠKOLKA PRO RADOST PRO ŽIVOT III 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020969

je spolufinancován Evropskou unií. 

Hlavním cílem projektu je osobnostní rozvoj pedagogů

a zapojení dvouletých dětí do výchovy a vzdělávání.

 

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ing. Veronika Šlechtová

vslechtova@toppriority.cz