Něco málo z historie

24.09.2012 16:37

Podle zápisu v kronice byla založena soukromá mateřská škola v roce 1920 místním továrníkem Antonínem Formandlem, který ji finančně zajišťoval. Její provoz byl zahájen 7.března 1920. Do této mateřské školy byl zapsáno 44 dětí. První učitelkou byla Kamila Karbinská z Přerova. Mateřská škola byla nejprve prozatímně umístěna v budově měsťanské školy, později  natrvalo v budově zrušeného hostince. Pedagogický dozor a správu vykonávali ředitelé měšťanské školy: Šimon Dvořák, František Zmrzlík a Libor Koudelka, kteří se vystřídali v letech 1920 až 1932. Po smrti A.Formandla nemohla obec z finančních důvodů mateřskou školu provozovat,a proto byla v roce 1932 uzavřena.

    Mateřská škola veřejná byla otevřená 11.května 1939 a byla umístěná v budově měšťanské školy. Zapsáno bylo 47 dětí. Prvními učitelkami byly Marie Jurčová a Ludmila Zapletalová. Správcem školy byl František Zmrzlík, ředitel měšťanské školy.
    V letech 1941 až do května 1945 vedl pedagogickou správu mateřské školy František Ilgner a František Pelikán. Vedení školy převzal 1.září 1945 nově ustanovený učitel na obecné škole a pověřený jejím vedením Stanislav Kubíček, a to až do prázdnin r.1949.
Ředitelem národní školy a zároveň mateřské školy byl 1.9.1949 jmenován Vladimír Pokorný. Od 1.9.1950 paní Růžena Zavřelová, která tuto funkci zastávala do roku 1952.
    V roce 1949 byly získány pro mateřskou školu místnosti pro jedno oddělení v budově bývalé „Rolnické záložny“, a tím bylo umožněno rozšířit mateřskou školu na dvě oddělení. Až do roku 1952 byla mateřská školy pod správou ředitelství měšťanské školy.
    V roce 1952 je jmenována ředitelkou mateřské školy Lubomíra Veselá. Od tohoto roku je také jedno oddělení zařízeno pro celodenní provoz. Od 1.3. 1965 do 31.12.1980 byla obě oddělení umístěna v budově mateřské školy na Hlavním náměstí (nynější knihovna), a to již s celodenním provozem. Stravování dětí bylo zajišťováno školní jídelnou při ZDŠ.

  • 1.9.1961 – 30.6.1969 ředitelkou MŠ Marcela Pólová
  • 1.7.1969 – 31.7.1973 ředitelkou MŠ Marcela Náhlovská
  • 1.8.1973 – 31.7.1983 ředitelkou MŠ Karla Chaloupková
  • 1.8.1983 - 31.8.2011 ředitelkou MŠ Ludmila Dohnalová
  • 1.9. 2011-                ředitelkou MŠ Iva Řezníčková