Zápis

Informace k zápisu do MŠ na školní rok 2024/2025, který se bude konat 7. května 2024

 

1. Přinesete vyplněné nebo na místě vyplníte připravené dokumenty, předložíte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

2. Přiřadíme Vám registrační číslo.

3. Máte možnost nahlédnout do spisu dítěte dne 22. 5. 2024 od 15:00 do 16:00 hodin v kanceláři ředitelky MŠ.

4. Výsledky zápisu budou zveřejněnny do 31. 5. 2024 na webových stránkách MŠ, na dveřích MŠ a na nástěnce ve vestibulu MŠ - pod registračním číslem, které bude dítěti přiděleno u zápisu.

5. Informační schůzka pro rodiče přijatých dětí se uskuteční 6. 6. 2024 v 15:00 hodin v MŠ Brodek u Přerova ve třídě Berušek.

 

 
Dokumenty ke stažení: