Novinky

Rozhodnutí o přijetí

25.05.2021 19:28
  R O Z H O D N U T Í  o přijetí dítěte do MŠ Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Brodek u Přerova, okres Přerov, příspěvková organizace, rozhodla podle ustanovení §34, §165 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a...

Oznámení o uzavření MŠ během letních prázdnin

12.05.2021 14:24
Oznamujeme rodičům, že mateřská škola bude v době letních prázdnin uzavřena od 26. července do 31. srpna 2021. Iva Řezníčková ředitelka MŠ

Znovuotevření MŠ

06.05.2021 09:07
Vážení rodiče, od pondělí 10. května bude obnoven provoz mateřské školy pro všechny děti (bez testování). Děti jsou automaticky přihlášeny i ke stravování. Pokud tedy z jakéhokoliv důvodu v pondělí do mateřské školy nenastoupí, je třeba je odhlásit u vedoucí školní jídelny. Iva...