Zápis

04.04.2024 09:29

Zápis dětí do MŠ v Brodku u Přerova pro školní rok 2024/2025 se bude konat 7. května 2024 od 13,00 do 16,00 hodin

v budově MŠ na adrese Tyršova 217, Brodek u Přerova.

 

25. dubna 2024 v době od 14,00 do 16,00 hodin si v mateřské škle vyzvedněte žádost o přijetí a evidenční list na potvrzení povinného očkování od dětského lékaře (dokumenty lze stáhnout také na stránkách MŠ pod záložkou ZÁPIS). Tyto listiny přineste k zápisu. S sebou je nutné přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

 

Ředitelka MŠ v Brodku u Přerova stanovuje pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ na školní rok 2024/2025 tato kritéria:

- V souladu s ustanovením § 34 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné s trvalým pobytem v Brodku u Přerova.

- Přednostně jsou přijímány děti , které mají místo trvalého pobytu v Brodku u Přerova a děti ze spádových obcí - postupuje se od nejstaršího k nejmladšímu.

- V případě volné kapacity MŠ mohou být přijaty i děti, které nemají trvalý pobyt v Brodku u Přerova a to od nejstaršího po nejmladší.