Úplata za předškolní vzdělávání

OZNÁMENÍ  O  STANOVENÍ  VÝŠE  ÚPLATY  ZA  PŘEDŠKOLNÍ  VZDĚLÁVÁNÍ

( Zákon č.561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání )

 

 

VÝŠI  ÚPLATY  ZA  PŘEDŠKOLNÍ  VZDĚLÁVÁNÍ  STANOVUJI
     

OD  1.9.2022  DO  31.8.2023

    NA  400,-Kč  ZA MĚSÍC

 

V Brodku u Přerova 28.5.2021                                                                                                  

Řezníčková Iva, ředitelka mateřské školy